Hop til indhold

DLR Kredits etableringsordning for unge landmænd runder 1 mia. kr.

Siden 2015 har DLR Kredit haft en særlig lånepulje på 1 mia. kr. for unge nyetablerede landmænd. I løbet af de seneste år har der været god efterspørgsel efter ordningen, og ved udgangen af 2021 rundede DLR Kredit 1 mia. kr. i udlån til de unge landmænd. Et tegn på sundhed for dansk landbrug, mener adm. direktør i DLR Kredit Jens Kr. A. Møller, som fortæller, at ordningen nu udvides til 2 mia. kr.

Både finansieringsmulighederne og den skiftende konjunktursituation kan være afgørende for yngre landmænds muligheder for at etablere sig ved generations- eller ejerskifte på en bedrift.

I kølvandet på finanskrisen kom en særlig udfordrende periode, hvor unge landmænd, der ønskede at etablere sig, oplevede begrænsede finansieringsmuligheder. Samtidig var der i denne periode stor opmærksomhed på behovet for generationsskifte i landbruget.

Derfor oprettede DLR Kredit tilbage i 2015 en lånepulje på 1 mia. kr. med det formål at forbedre finansieringsmulighederne for yngre landmænd ved i samarbejde med lokale og landsdækkende pengeinstitutter at tilbyde finansiering til etablering på omkostningsmæssigt lempeligere vilkår.

”DLR Kredits ønske med puljen var at give unge landmænd en håndsrækning ved at styrke mulighederne for gennemførelse af generations- og ejerskifter på landbrugsområdet”, siger Jens Kr. A. Møller.

I årene efter, at ordningen blev oprettet, var der dog begrænset etableringsaktivitet. Men i løbet af de seneste to år har det for alvor taget fart, og ved udgangen af 2021 rundede DLR Kredit den afsatte 1 mia. kr.

”Vi ser det som et sundhedstegn for landbruget, at flere unge landmænd har benyttet DLR Kredits etableringsordning over de sidste år. Der har løbende været en del generationsskifte inden for familier, men der sker samtidig også en vækst i overtagelser ved frie handler, som udgør størstedelen af udlånet gennem etableringsordningen for yngre landmænd. Vi er derfor glade for at kunne sige, at DLRs bestyrelse nu har besluttet at udvide ordningen men endnu en mia. kr.”, siger Jens Kr. A. Møller.

Udlånet gennem etableringsordningen er fordelt på alle landbrugets tre hovedproduktionsgrene, men størstedelen er til finansiering af mælkeproduktion.