Hop til indhold

Halvårsregnskab for 2022

DLR har i dag aflagt regnskab for 1. halvår af 2022. Resultatet blev på 362 mio. kr. før skat, hvilket er tilfredsstillende, om end resultatet som følge af udviklingen på obligationsmarkedet er lavere end forventet.

Udlånsaktiviteten viste pæne vækstrater i første halvår. Bruttoudlånet blev på 22,0 mia. kr., mens nettoudlånet udgjorde 3,7 mia. kr. Den forøgede udlånsportefølje afspejler vækst i såvel landbrugsudlånet som udlånet til erhvervsejendomme.

Læs hele regnskabet her.