Hop til indhold

Delårsrapport for 3. kvartal 2022

DLR har i dag aflagt regnskab for årets første tre kvartaler. Resultatet blev på 555 mio. kr. før skat, hvilket grundlæggende er tilfredsstillende, selvom det er lavere end forventet som følge af udviklingen på obligationsmarkedet.

Den forløbne del af 2022 har været præget af usædvanlig stor volatilitet ledsaget af betydelige rentestigninger og prisstigninger på bl.a. energi, føde- og råvarer. Den aktuelt høje inflation har udløst pengepolitiske reaktioner i form af renteforhøjelser fra flere centralbanker i bl.a. Europa og USA. De nævnte forhold har påvirket DLRs samlede indtjening og må på lidt længere sigt forventes også at påvirke kundernes økonomi.

Trods den betydelige økonomiske usikkerhed med stigende renter og energipriser mv. er der fortsat gode konjunkturforhold for såvel byerhvervene som væsentlige dele af landbrugserhvervet. DLR har da også kun konstateret beskedne tab i 2022, og behovet for nedskrivninger ved vurderingen af låneporteføljens kreditkvalitet ultimo 3. kvartal er uændret. Der er ved fastlæggelsen af nedskrivningsbehovet samtidig taget hensyn til en vis risiko for en forværring af låntagernes økonomi som følge af makroøkonomiske forhold og et fortsat utilfredsstillende bytteforhold for griseproducenterne.

Læs hele DLRs delårsrapport for 3. kvartal 2022.