Hop til indhold

Bæredygtighedsrapport 2022

Som realkreditinstitut bærer DLR et stort ansvar for at bidrage til finansieringen af den bæredygtige omstilling. Det er et ansvar, vi er meget bevidste om, og som vi i løbet af de seneste år har arbejdet strategisk med i stadig større omfang. Vi vil bidrage til finansieringen af landbrugets omstilling, fremtidssikring af eksisterende erhvervsejendomme og nye energieffektive erhvervsejendomme og opførelse af vedvarende energikilder. Samtidig har vi stort fokus på klimaaftrykket fra vores udlån og arbejder målrettet med, hvordan vi aktivt kan bidrage til, at det bliver nedbragt. Det gør vi ved i stadig stigende grad at inddrage bæredygtighed i forhold til kunderne og pantet, der ligger til sikkerhed for DLRs udlån.

Når vi arbejder med bæredygtighed i DLR, forsøger vi altid at have en helhedsorienteret tilgang. Vi har stort fokus på at fremme bæredygtigt byggeri og investeringer, men vil i lige så høj grad gerne finansiere renovering af eksisterende erhvervs- og boligejendomme, så der generelt sker et løft af bygningsmassen i hele Danmark. På samme måde vil vi bidrage til at udvikle og fremtidssikre dansk landbrug, for vi mener, at det i det store perspektiv er mest bæredygtigt at producere fødevarer, hvor det kan ske med et lavt klimaaftryk, når der findes lande i verden, der ikke selv kan producere de fødevarer, der skal brødføde deres befolkning.

I løbet af 2022 er vi kommet i mål med flere store milepæle for bæredygtighedsområdet i DLR. Skridt for skridt bliver bæredygtighed forankret i hele vores forretning.

Læs DLRs bæredygtighedsrapport for 2022.