Hop til indhold

Realkredit til dansk erhverv og landbrug

Vi finansierer erhvervs- og landbrugsejendomme i hele Danmark gennem dit lokale pengeinstitut.

Samarbejdspartnere

DLR sponserer Roskilde Dyrskue

Roskilde Dyrskue sætter rammerne for en lang række arrangementer og oplevelser, der er med til give de besøgende ny viden om landbrug, maskiner, dyr og fødevarer.

Vi håber, at du som besøgende er blevet inspireret og klogere på, hvad der sker i dansk landbrug – uanset om du deltager sammen med din familie eller som fagperson.

Finansiering af dansk landbrug siden 1960

DLR har finansieret dansk landbrug i medgang og modgang siden 1960, hvor vi blev etableret som Dansk Landbrugs Realkreditfond. Vi har derfor en helt særlig indsigt i og tilknytning til dansk landbrug.

Uanset om du har brug for finansiering til landbrug, skovbrug, gartneri, dambrug, boliglandbrug, medhjælperboliger eller friarealer, har vi et bredt udvalg af finansieringsmuligheder, så du sammen med din rådgiver i dit lokale pengeinstitut kan vælge det, der passer bedst til dig og dit behov.
Læs mere om lån i DLR

Lån til selvstændigt erhvervsdrivende

Er du selvstændig erhvervsdrivende, tilbyder DLR erhvervslån til finansiering af både kontor- og forretningsejendomme og industri- og håndværksejendomme.

Vi tilbyder op til 70 pct. belåning af kontor- og forretningsejendomme af alle størrelser i hele landet. Kontor- og forretningsejendomme dækker over ejendomme, der anvendes af ejeren til salg, administration, servicevirksomhed eller udlejning. Det gælder eksempelvis kontorlokaler, butikker, lagerlokaler og spisesteder.

Industri-og håndværksejendomme omfatter fabriksanlæg og værksteder, hvor der foregår håndværksmæssig produktion eller produktion af varer. Vi tilbyder lån på op til 60 pct. i denne type ejendomme.
Læs mere om lån i DLR

Lån til boliglandbrug og boliger på landet

Hos DLR kan du belåne op til 80 pct., når du skal finansiere dit boliglandbrug.

Boliglandbrug er ejendomme med et areal op til 10 ha, hvor selve landbrugsaktiviteten ikke er af afgørende betydning for din økonomi. Ejendommens bygninger er som regel af begrænset størrelse og uden større produktionsmæssig værdi. Ofte anvendes driftsbygningerne alene til garage og eventuelt hobbydyr.
Læs mere om lån i DLR
Grønne lån

Når du vil bidrage til en bæredygtig fremtid

Når du skal finansiere opførelsen af en ny energivenlig ejendom eller ejerskiftet af en økologisk bedrift, investere i grønne energikilder eller foretage energiforbedringer, kan du få et grønt lån i DLR.

Det er vores ønske, at alle, der ønsker at bidrage til et bedre klima og miljø med grønne investeringer, også får muligheden for grøn finansiering. DLR tilbyder derfor grønne lån til finansiering af ejendomme og investeringer, der bidrager til den bæredygtige udvikling. Når du som låntager bliver godkendt til et grønt lån, er det samtidig med til at styrke din grønne profil.

DLRs grønne realkreditlån udstedes med afsæt i EU’s kriterier for bæredygtighed. DLRs grønne rammeværk beskriver kriterierne og forudsætningerne for, hvordan vi tilbyder grøn finansiering.
Læs mere om grønne lån i DLR

Vi finansierer erhvervs- og landbrugsejendomme sammen med dit lokale pengeinstitut

Vi finansierer erhvervs- og landbrugsejendomme i bred forstand. Ultimo marts 2022 fordelte vores samlede udlån sig med 52,5 pct. på landbrug, 41,8 pct. på erhverv og 5,7 pct. på ejerbolig/boliglandbrug.

DLR har finansieret dansk landbrug siden 1960, hvor vi blev etableret som Dansk Landbrugs Realkreditfond. Vi har derfor en helt særlig indsigt i og tilknytning til dansk landbrug, som vi har finansieret i både medgang og modgang i 60 år. Vi har finansieret erhvervsejendomme siden 2001, og det er den hurtigst voksende andel af vores udlån.

Rådgivning og formidling af vores lån foregår gennem aktionærpengeinstitutternes filialnet.
Læs mere om DLR