Historie

DLR Kredit (tidligere Dansk Landbrugs Realkreditfond) blev oprettet i 1960. Oprettelsen skete på initiativ af bank- og sparekasseforeningerne (nu Finans Danmark) og var et resultat af flere års forudgående overvejelser om landbrugets kreditforhold.

DLR blev organiseret som en selvejende institution med et repræsentantskab som øverste organ. Vi havde vores eget lovgrundlag ”Lov om et finansieringsinstitut for landbrug m.v.” og havde eneret til at placere realkreditlån baseret på obligationsudstedelse i intervallet 45 – 70 pct. af ejendommens værdi.

Eneretten blev ophævet 1. januar 1999, og pr. 1. juli 2000 blev DLRs virksomhed omfattet af realkreditloven og dermed reguleret efter samme regler som andre realkreditinstitutter. Den 1. januar 2001 blev vi omdannet til et aktieselskab med aktionærer i det væsentligste bestående af lokale og regionale pengeinstitutter.

Vi gik herefter fra alene at yde lån til jordbrugserhverv til også at yde lån til byerhvervsejendomme, dvs. private boligudlejningsejendomme, andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme, industri- og håndværksejendomme og almene boliger. Senere kom også udlån til ejendomme i Grønland og ejerboliger på Færøerne.

Læs meget mere om baggrunden for oprettelsen af DLR og historien frem til nu i "Halvtreds år med DLR - Et historisk tilbageblik".