Velkommen til DLR Kredit

DLR Kredit er et realkreditinstitut, der ejes af lokale og regionale pengeinstitutter.

Vi yder lån til landbrugs- og byerhvervsejendomme mod pant i fast ejendom baseret på udstedelse af obligationer.

Vores udlånsområder er jordbrugsejendomme (landbrug og gartneri) og byerhvervsejendomme mv. (private boligudlejningsejendomme, andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme, industri- og håndværksejendomme og almene boliger).

Ansøgning

Kontaktpersoner

Vurderingssagkyndige