Hop til indhold

DLR tilslutter sig FN’s principper for ansvarlig bankdrift

DLR har skrevet under på FN’s principper for ansvarlig bankdrift, der er udviklet af United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

FN’s principper for ansvarlig bankdrift læner sig op ad Parisaftalens klimamål og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Formålet med principperne er at give en fælles ramme for, at banksektoren i fremtiden bidrager til en bæredygtig udvikling og medvirker positivt til samfundet.

”Tilslutningen til de seks principper kommer som en naturlig forlængelse af, at vi i DLR gennem de seneste år har haft et stigende fokus på vores arbejde og ambitioner med CSR. Med tilslutningen har vi forpligtet os til at arbejde endnu mere systematisk med samfundsansvar og bæredygtighed, og samtidig tænke de seks principper ind i måden, vi driver forretning på i DLR”, siger adm. direktør i DLR Kredit Jens Kr. A. Møller.

De seks principper for ansvarlig bankdrift er:

  • Alignment // Overensstemmelse med samfundsmæssige mål

Vi vil integrere samfundsmæssige mål i vores forretningsstrategi for at bidrage til opnåelsen af bl.a. FN’s Verdensmål og Parisaftalen.

  • Impact & Target Setting // Påvirkning og mål

Vi vil kontinuerligt øge vores positive påvirkning, og mindske vores negative påvirkning. Vi vil håndtere risici relateret til mennesker og miljø, som følger af vores aktiviteter, produkter og services. Vi vil herudover fastsætte mål for, hvor vi kan have den mest positive påvirkning.

  • Client & Customers // Kunder

Vi vil samarbejde med vores kunder om at motivere bæredygtige aktiviteter, og muliggøre økonomisk aktivitet, der skaber velstand for nulevende og fremtidige generationer.

  • Stakeholders // Interessenter

Vi vil proaktivt og ansvarligt konsultere og engagere os med relevante interessenter for at opnå samfundsmæssige mål

  • Governance & Culture // Governance og kultur

Vi vil implementere vores forpligtelse til disse principper gennem effektiv governance og en kultur for ansvarlig bankdrift.

  • Transparency & Accountability // Transparens og ansvarlighed

Vi vil jævnligt vurdere vores individuelle og fælles implementering af principperne og være transparente herom. Desuden vil vi tage ansvar for vores positive og negative påvirkning på samfundsmæssige mål.

Læs mere om FN’s principper for ansvarlig bankdrift på unepfi.org

Læs mere om DLRs arbejde med samfundsansvar.